PESTEN & WAT DOE JE ERAAN?

Cijfers

In de leeftijd vanaf 10 jaar worden er in Nederland ongeveer 2.1 Miljoen mensen in meer of mindere mate gepest.

1 op de 6, dus 350.000 mensen wordt ernstig gepest.

Ongeveer 1 op de 5 van die 350.000 , 70.000 wordt buitengesloten of ongelijk behandeld.

Meer dan de helft daarvan (zijn jongeren tussen 15-25 jaar)

ongeveer 35.000 loopt daardoor lichamelijke en/of psychische schade op.

Ongeveer 30 daarvan pleegt zelfmoord..... door pesten!

 

Wat is pesten?

Pesten is iemand opzettelijk en herhaaldelijk blootstellen aan negatieve handelingen met als doel de gepeste pijn te doen.

Dit kan zowel offline als online zijn. 

Dat kan variëren van het maken van opmerkingen, uitschelden, uitsluiten, onjuist bejegenen, of soortgelijke handelingen.

Verschil tussen pesten en plagen

Plagen lijkt op pesten maar is eenmalig of af en toe, met een grappige bedoeling, en wordt door de geplaagde niet als pesten ervaren.

Let wel : Plagen wordt pesten als de geplaagde dit als negatief ervaart, en duidelijk aan geeft dat dit ongewenst is.

Hoe herken je iemand die mogelijk gepest wordt?

- Zich afzonderen van een groep.

- Ongeïnteresseerd of niet deelnemen aan gezamenlijke activiteiten.

- Geregeld ziek melden.

- Depressie of neerslachtigheid.

- Ongepast of agressief gedrag.

Wat kun je doen tegen pesten?

Wat je kunt doen is afhankelijk van de omgeving waarin je gepest wordt.

Hier volgen wat voorbeelden.

STAP 1

Praat erover want pesten stopt niet vanzelf!

Vertel je verhaal bij voorkeur eerst aan iemand in je naaste omgeving die je vertrouwt zoals je ouder(s), familielid, voogd, vriend of buren. Op dat moment ben je niet alleen en heb je jouw verhaal alvast gedeeld.

STAP 2

Ga naar de anti-pestcoördinator (indien aanwezig), of informeer bij de directeur, coach, trainer, conciërge,  mentor, docent of decaan wie belast is met het anti-pest beleid.
Vertel die persoon wat jij hebt meegemaakt, en vraag wat deze ermee gaat doen en op welke termijn je terugkoppeling kunt verwachten.  Uit moreel oogpunt is het niet redelijk als je daar langer op moet wachten dan enkele dagen!

Belangrijk : Als je gepest wordt door een docent of een ander personeelslid is het aan te raden direct naar de directeur of voorzitter te gaan om het pesten te melden.

Indien deze daar niets of onvoldoende mee doet, raden wij jou aan dit te melden bij het bestuur van de school (dit is meestal niet de directie maar deze staat daar nog boven).

In beide gevallen raden wij aan dit gesprek te voeren met jouw vertrouwenspersoon zodat je niet alleen bent, en er zo altijd een getuige bij is.  

Onthoud dat de school verantwoordelijk is voor een veilige leeromgeving en dat er niet alleen leerplicht,  maar ook leerrecht is!

STAP 3

Soms is pesten een strafbaar feit!

Doe aangifte bij de politie als er sprake is van ernstige belediging, aanranding of mishandeling, en bekijk of het pesten dat jij hebt meegemaakt daaronder valt.  De school of jijzelf kan aangifte hiervan doen.

Als je hierover twijfelt kun je aangifte doen, de politie bepaald dan of er sprake is van een strafbaar feit.

STAP 1

Praat erover want pesten stopt niet vanzelf!

Vertel je verhaal indien gewenst aan iemand in je naaste omgeving die je vertrouwt zoals je ouder(s), partner familielid, vriend of buren. Op dat moment ben je niet alleen en heb je jouw verhaal alvast gedeeld.

STAP 2

Ga naar de manager / leidinggevende / of personeelsfunctionaris (indien aanwezig), of een ander die belast is met het anti-pest beleid.  Vertel die persoon wat jij hebt meegemaakt, en vraag wat deze ermee gaat doen en op welke termijn je terugkoppeling kunt verwachten.  Uit moreel oogpunt is het niet redelijk als je daar langer op moet wachten dan enkele dagen!

Belangrijk : Als je gepest wordt door een leidinggevende / manager is het aan te raden direct naar de directie te gaan om het pesten te melden.

Heeft de melding niet het gewenste resultaat? Dan raden wij aan het bestuur van het bedrijf (meestal is dit alleen aanwezig bij grotere bedrijven) in te lichten.

Je kunt eventueel je vertrouwenspersoon meenemen zodat je niet alleen bent en er zo altijd een getuige bij is.  

Onthoud dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving!

Als er geen verbetering optreedt kun je overwegen de arbeidsinspectie in te schakelen.

STAP 3

Soms is pesten een strafbaar feit!

Doe aangifte bij de politie als er sprake van ernstige belediging, aanranding of mishandeling, en bekijk of het pesten dat jij hebt meegemaakt daaronder valt.  De school of jijzelf kan aangifte hiervan doen.

Als je hierover twijfelt kun je aangifte doen, de politie bepaald dan of er sprake is van een strafbaar feit.

STAP 1

Praat erover want pesten stopt niet vanzelf!

Vertel je verhaal indien gewenst aan iemand in je naaste omgeving die je vertrouwt zoals je partner, familielid, vriend of medebewoner. Op dat moment ben je niet alleen en heb je jouw verhaal alvast gedeeld.

STAP 2

Ga naar de manager / zorgmanager / of personeels funtionaris , of een ander die belast is met het anti-pest beleid.  Vertel die persoon wat jij hebt meegemaakt, en vraag wat deze ermee gaat doen en op welke termijn je terugkoppeling kunt verwachten.  Uit moreel oogpunt is het niet redelijk als je daar langer op moet wachten dan enkele dagen!

Belangrijk : Als je gepest wordt door een personeelslid is het aan te raden direct naar de directie te gaan om het pesten te melden.

Als daar te weinig of niets mee wordt gedaan, kun je het bestuur van de instelling melden dat er te weinig wordt gedaan aan het pestgedrag.

Je kunt eventueel een vertrouwenspersoon meenemen zodat je niet alleen bent en er zo altijd een getuige bij is.  

Onthoud dat de zorginstelling verantwoordelijk is voor een veilige woon of verblijfsomgeving!

STAP 3

Soms is pesten een strafbaar feit!

Doe aangifte bij de politie als er sprake is van ernstige belediging, aanranding of mishandeling, en bekijk of het pesten dat jij hebt meegemaakt daaronder valt.  De school of jij zelf kan aangifte hiervan doen.

Als je hierover twijfelt kun je aangifte doen, de politie bepaald dan of er sprake is van een strafbaar feit.

Online pesten kan op vele manieren gebeuren.

Voorbeelden zijn : Uitschelden of uitsluiten op sociale media of whatsapp, nepprofielen aanmaken, haatreacties achterlaten,

publiceren van (naakt) filmpjes of foto's etc.

Op de website www.pestweb.nl staan nuttige dingen die je kunt doen als je met online pesten te maken hebt/krijgt.

Soms is pesten een strafbaar feit!

Doe aangifte bij de politie als er sprake van ernstige belediging, aanranding of mishandeling, en bekijk of het pesten dat jij hebt meegemaakt daaronder valt.  De school of jijzelf kan aangifte hiervan doen.

Als je hierover twijfelt kun je aangifte doen, de politie bepaald dan of er sprake is van een strafbaar feit.

    #PUKGAATDOOR