Wet veiligheid op school

Hoe wordt pesten op school aangepakt?

Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen  zelf bepalen. Ze moeten wel voldoen aan de Wet veiligheid op school.

Hulp voor kinderen en ouders tegen (online) pesten

Kinderen die (digitaal) worden gepest, kunnen hulp vinden op www.pestweb.nl Pestweb.nl is een website tegen pesten met:

  • een forum om met andere kinderen en jongeren ervaringen met (online) pesten te delen;
  • directe hulp om zelf het (online) pesten te stoppen;
  • goede voorbeelden om cyberpesten tegen te gaan.

www.oudersonderwijs.nl  beantwoord vragen van ouders over pesten.

Beleid op school

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn maar dat is niet verplicht. De school moet vermelden:

  • hoe de school pestgedrag signaleert;
  • welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken;
  • wie de vertrouwenspersoon is;
  • wie het aanspreekpunt tegen pesten is;
  • hoe de klachtenregeling werkt;’
  • waar de onafhankelijke klachtencommissie is te vinden.

Ouders kunnen deze gegevens vinden in de schoolgids en/of op de website van de school.
Uiteraard kunnen ouders dit ook op vragen bij het schoolbestuur.

Effectieve anti-pestprogramma’s

In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid geven de PO-Raad en de VO-raad informatie over effectieve programma’s en methodes voor de aanpak van pesten.
Dit helpt scholen in hun keuze voor een anti-pestaanpak. Scholen moeten aantonen dat hun aanpak werkt.

Dit staat in de wet Veiligheid op school.

Pesten soms strafbaar

Bij pesten in de vorm van ernstige belediging of mishandeling, kan er sprake zijn van een strafbaar feit. In dat geval kan de school aangifte doen bij de politie.